Parkreglement - Baanreglement - Speeltijden

Parkreglement

 • Fietsen worden geplaats in de fietsenstalling
 • Honden mogen alleen aangelijnd rondlopen. Honden mogen niet achter de bar of in de keuken
 • Iedereen is verplicht vernielingen zo snel mogelijk bij het bestuur te melden.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of het zoekraken van eigendommen van leden of bezoekers
 • Ouders dienen toezicht te houden op hun kinderen, zodat geen overlast voor spelers ontstaat of de veiligheid van de kinderen in gevaar komt
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of lichamelijk letsel opgelopen op het tenniscomplex
 • Het sportpark is rookvrij   

 

Baanreglement

 • Je moet lid zijn van de vereniging om tennis te spelen
 • Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebruikelijke tenniskleding en tennisschoenen met het juiste profiel
 • Je mag 3 keer een introducee meenemen. Die mag voor € 5,- per keer meespelen (betalen via de QR-code)
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen tot 19:00 uur een baan afhangen
 • Afhangen mag alleen met je eigen geldige tennispas. Niet voor een ander afhangen of een andere pas gebruiken
 • Het is NIET toegestaan om de baan te reserveren voor 2 personen en vervolgens met 4 spelers te spelen. Hang dan met minimaal 3 personen af. Is de 4e speler een introducee, betaal dan € 5.00 via de QR code die naast het afhangbord hangt
 • In de avond is het niet toegestaan om twee keer achter elkaar een baan te reserveren of af te hangen
 • Ten allen tijden een baan reserveren/afhangen, ook wanneer het rustig is
 • Wanneer er geen andere leden staan te wachten is het toegestaan om door te spelen totdat nieuwe spelers zich aan hebben gemeld
 • Baanverlichting uitzetten wanneer je klaar bent met spelen en niemand na je komt
 • Banen vegen en netjes achterlaten
 • Schelden, vloeken en met je racket gooien horen niet thuis rond en op de tennisbaan. 
 • Verboden zijn gedragingen/ handelingen die naar oordeel van bestuur in strijd zijn met de goede orde zoals hinderlijk lawaai, vloeken, beklimmen van de afrastering, verontreinigen van het tennispark, etc.            

Speeltijden

Voordat je de baan betreedt, moet je deze reserveren via het KNLTB afhangsysteem. Dit kan op 2 manieren.  

 1. Digitale afhangbord
  In de aanbouw van onze kantine hangt een touchscreen met kaartlezer. Met behulp van je KNLTB ledenpas kun je daarop een baan afhangen. Het touchscreen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het zich vanzelf. De hal van ons clubhuis is te betreden met een geldige KNLTB ledenpas.
 2. KNLTB clubapp
  Wanneer je ingelogd bent in de clubapp zie je een overzicht van alle banen en reserveringen. De plekken waar een groen plusje staat, zijn de banen die gereserveerd kunnen worden.  Zodra je op het plusje klikt, kom je in de volgende pagina waar je alle informatie kan invullen. Door op ‘speler toevoegen’ te klikken, kan je in de ledenlijst zoeken naar een
  speler of kan je kiezen uit één van jouw tennismaatjes. Door op een gemaakte reservering te klikken in het overzicht, zie je meer informatie over de reservering.

 

Zowel voor een enkelspel als een dubbelspel mag je 60 minuten speeltijd reserveren. Wanneer geen andere leden staan te wachten om de baan op te gaan, kunnen spelers doorspelen totdat nieuwe spelers zich hebben aangemeld. Als je wordt afgehangen, kun je daarna opnieuw een baan reserveren via het afhangsysteem.    

Wanneer meerdere banen vrij zijn kan je zelf een baan uitkiezen. Wanneer dit niet het geval is, wordt de eerst vrijkomende baan via het KNLTB afhangsysteem toegewezen

 

Verder is er binnen de vereniging ook nog een huishoudelijk reglement.