Contributie

De contributie geldt voor een kalenderjaar en bedraagt:

  • Jeugd bieden we Tennis Alles-in-1 pakket. Voor meer informatie klik hier.
  • Senioren € 120,00 (via automatische incasso)

Senioren die geen bepaalde taken in de vereniging verrichten, hebben de plicht per jaar een aantal keren kantinedienst (3x) of schoonmaakdienst (5x) te draaien voor de vereniging. Inschrijven kan via de club app. 

Ieder lid mag 3 maal per jaar a € 5,00 per uur een introduce meenemen. Je dient de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen.

Inschrijven

Online inschrijven kan door middel van onderstaande link: Online inschrijven

Opzeggen/ afmelden

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 december voor het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie gedaan te worden.