Contributie

De contributie geldt voor een kalenderjaar en bedraagt:

  • Jeugd bieden we Tennis Alles-in-1 pakket. Voor meer informatie klik hier.
  • Senioren € 120,00 (via automatische incasso)

Senioren die geen bepaalde taken in de vereniging verrichten, hebben de plicht per jaar een aantal keren kantinedienst te draaien voor de vereniging.

Ieder lid mag introduceren en wel drie maal per jaar à €5,00 per uur. Bij introduceren dient men zich in verbinding te stellen met de Ledenadministratie.

Inschrijven

Online inschrijven kan door middel van onderstaande link: Online inschrijven

Opzeggen/ afmelden

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 december voor het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie gedaan te worden.